Giỏ hàng

PHÒNG GIAO DỊCH : Giám sát hoạt động. Nâng cao hiệu quả làm việc

GIÁM SÁT HÌNH ẢNH

Vừa đáp ứng nhu cầu giám sát hình ảnh, đảm bảo an toàn, vừa phải có tính thẩm mỹ trong thi công, lắp đặt và lựa chọn loại thiết bị- là yêu cầu phổ biến tại mô hình phòng giao dịch, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Tùy quy mô giám sát để  sử dụng các loại camera độc lập-  thi công nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thẩm mỹ cao hoặc cũng có áp dụng bộ thiết bị giám sát hình ảnh từ 4-8 camera là hợp lý.

HỆ THỐNG CHỐNG CƯỚP

 Việc tiếp xúc với nhiều khách hàng, đa dạng các đối tượng khác nhau cũng tăng nguy cơ mất an toàn. Trong những trường hợp khẩn cấp và nhạy cảm, một hệ thống nhỏ gọn gắn ở mặt dưới bàn quầy, chỉ cần 1 thao tác ấn thông báo ngay tới số điện thoại hỗ trợ.

THIẾT BỊ GIAO TIẾP QUẦY GIAO DỊCH

Gói thiết bị này giúp nhân viên giảm thiểu được sức lực khi giao tiếp với khách hàng, chất lượng trao đổi thông tin đảm bảo, hiệu quả, tạo môi trường làm việc dễ chịu cho cả khách hàng và nhân viên.

Thiết bị này ngày càng trở nên phổ biến hơn bởi tính hiệu quả đối với sự tăng lên cả về qui mô tần suất , loại hình giao dịch tại các ngân hàng, bệnh viện, quầy vé….


HỆ THỐNG CẤM CÔNG/KIỂM SOÁT RA VÀO

Là công kiểm soát thời gian, khu vực được phép ra vào, và chấm công tại các đơn vị

 

Danh mục tin tức

Từ khóa