Giỏ hàng

####

3 LÝ DO ĐỂ CHỌN CHÚNG TÔI 

  • Với gần 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã triển khai lắp đặt hệ thống giám sát an ninh  nhiều qui mô khác nhau,  chúng tôi hiểu rõ nhu cầu và thực tế nhất.
  • Sự tận tâm và trân thành với khách hàng là tôn chỉ hoạt động của Hitechlink
  • Chúng tôi có điều kiện và vị thế để lựa chọn và có mối quan hệ thân thiết với các nhà cung cấp thiết bị an ninh hàng đầu thế giới.

TƯ VẤN- LÊN DỰ TOÁN

Quý vị cần một hệ thống giám sát an ninh tổng thể, có thể giống với các mô hình khác ở vài điểm, nhưng cũng có nhiều yêu cầu riêng đặc thù, nên bắt đầu từ đâu?

Sáng suốt lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ giàu kinh nghiệm và thực tế triển khai tại các đơn vị. Họ sẽ dễ dàng hiểu điều kiện và nhu cầu của Quý vị . Kinh nghiệm từ các khách hàng họ đã triển khai cũng là thông tin hữu ích để Quý vị tham khảo, tối ưu cho lựa chọn của mình.

Với kinh nghiệm và dữ liệu sẵn có, Quý vị sẽ thuận lợi hơn để được hỗ trợ lên dự toán cho mô hình cụ thể tại mô hình của  Quý vị muốn áp dụng hệ thống.

 

Hitechlink hỗ trợ miễn phí các thông tin hữu ích trên, cụ thể gồm:


•    Đánh giá hiện trạng, nhu cầu về giám sát, quản lý an ninh tại thực tế
•    Đề xuất phương án thiết bị, tiêu chí kỹ thuật cho cho thiết bị
•    Đề xuất phương án thi công, lập lộ trình thi công dự kiến
•    Các hỗ trợ khác về nhân sự, kỹ thuật.

Danh mục tin tức

Từ khóa