Giỏ hàng

KIỂM SOÁT RA VÀO

Hệ thống kiểm soát vào ra được thiết kế để quản lý và giám sát việc vào/ ra. Đảm bảo việc ra/vào “đúng chỗ, đúng người” . Ứng dụng của kiểm soát ra/vào cũng rất đa dạng, với hệ thống nhiều cửa , phân quyền, phân thời gian ra/vào ( đối với Công ty, cơ quan, nhà máy…) hoặc gói thiết bị đơn lẻ ( Smartdoor) ứng dụng tại hộ gia đình, cơ quan qui mô nhỏ.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA/VÀO CÓ THỂ LÀM CHỨC NĂNG GÌ ?


  •  Kiểm soát người vào và ra theo từng khu vực, chức năng nhiệm vụ trong thời gian cho phép
    •    Giám sát việc tuần tra của đội ngũ bảo vệ ( đối với các cơ quan, nhà máy)
    •    Kết hợp chấm công cho nhân viên


•    Cấp quyền hạn chế vào và ra những khu vực quan trọng theo thời gian cụ thể trong ngày hay trong tuần như phòng LAB, Server, Kho tiền,…
•    Chống gian lận thẻ cụ thể như hệ thống sẽ không cho phép vào lại khu vực này nếu chưa ghi nhận việc đi ra khỏi khu vực này và ngược lại.


•    Kiểm soát từng người một vào hay ra một khu vực nào đó nhằm tránh những ai không có thẻ hay không có quyền lợi dụng đi theo người được phép vào hay ra khu vực đó.

 

MỘT SỐ ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN

Danh mục tin tức

Từ khóa